تقلید صدای زیبای راننده تاکسی

این روز ها بسیار تقلید صدا دیده ایم که تقلید صدای هندی آن هم از دو جنسیت مخالف یعنی زن و مرد خیلی مشکل هست که این راننده تاکسی بسیار جالب تقلید صدای یک ترانه هندی را به طور کامل و هم تقلید صدای زن و هم صدای مرد را به راحتی در می اورد که خیلی زیبا این صدا را در می اورد که همانطور که می دانید تقلید ترانه های خارجی بسیار سخت تر از خودمانی است چون آن ها هم باید ترانه را حفظ کنند و هم باید صدا را تقلید کنند