رقص در مستی

حتما شما هم افرادی را دیده اید که رقص بلد نیستند ولی به زور می خواهند که برقصند و یا این که همین افراد رقص بلدند و اصلا نمی نشینند و وقتی کسی بلندشان می کند اولش کلی ناز و ادا که بلد نمی شوند و بلد نیستند ولی وقتی هم که بلند می شوند دیگر کسی نمی تواند آن ها را بنشاند که این روش به نوعی اصلا خوب نیست ولی گرچه امروزه دیگر لازم نیست کسی را بلند کنیم چون همه خودشان بلند می شوند و دوست دارند که برقصند