بوق وحشتناک

خیلی از ما ها حتما یادمان هست که یک مدتی بود که همیشه دوست داشتیم بهترین بوق ها را داشته باشیم که این بوق ها مد شده بود با انواع و اقسام مختلف مانند صدای حیوانات مخلف از قبیل گاو و الاغ و خروس و خیلی حیوانات دیگر و گاهی نیز صدایهای بوق های بسیار بلند مانند تریلی را برای وسیله های کوچکی مانند دوچرخه می گذارند که وقتی پشت سرت هستند این ها بوق می زنند و ادم تا سکته پیش می رود که در این ویدیو هم در ساحل و در کمال ارامش همین اتفاق می افتد