پرندگان سخنگو

پرندگان سخنگو یکی از پرنگان خیلی بامزه و شیرینی هستند که با حرف زدنشان همه را متعجب و شاد میکنند. این پرندگان خیلی زیبا و دوست داشتنی نوع های زیادی دارند که حتما این کلیپ را ببینید تا با نوع های مختلف آن آشنا شوید.

طوطی نوع آمازون قدرت تقلید صدای بالایی دارد که به سه قسمت تقسیم میشوند،طوطی آمازونی پیشانی زرد همه جای بدن سبز هست ولی پیشانی آن ها زرد میباشد. طوطی آمازونی زرد قپا پس سرش به رنگ زرد هست، طوطی آمازون پیشانی آبیپیشانی اش یه قسمت آبی رنگ است و ززیر بدنش کلا سبز است. که زیستگاه آنها جنگل های آمازون هست ولی در مکزیک ، استرالیا، دیده میشود.

مینا یکی دیگر از پرندگان سخنگو میباشد، دو گونه معروف آن مینای گوش فار دار هست و دیگری مینای معمولی مثل آدم هم همه چی خور هستند.

گونه ماکاو که صحبت میکند زیستگاه آن آمریکا جنوبی و مکزیک می باشد که یکی از نوع آن به رنگ آبی و زیر سینه زرد و دیگری قرمز و بال آبی رنگ. سن آنها هم تا 60 70 هم میرسد.