اعتراف فردوسی پور برای پرسپولیسی بودن

خیلی از مردم به طور قطع میگویند که آقای عادل فردوسی پور یک پرسپولیسی دو آتیشه می باشد. و در گزارش ها و حرف هایش مشخص هست که آقای فردوسی پور پرسپولیسی می باشد. در برنامه نود که مهمان آن آقای فرهاد مجیدی بوده است ، این مهمان خیلی سماجت به این موضوع دارد و کاملا از فردوسی پور میخواهد تسلیم شود و بگوید که بگید شما یک پرسپولیسی هستید و در حرف ها و گزارشتان مشخصه که طرفدار پرسپولیس هستید.

سوالی که فردوسی پور از مجیدی میپرسد، مجیدی قبول ندارد و میگوید مثل این میماند که من بگویم شما پرسپولیسی هستسد یا اینکه ده سال پیش پدر شما در دبی به من گفت شما و برادرتان جمعه ها به دیدن بازی پرسپولیس میروید و آن تیم را تشویق میکنید که فردوسی پور هم در جواب میگوید هر کسی که بچه بوده طرفدار تیمی بوده است ولی مجیدی میگوید شما هنوز هم طرفدار پرسپولیسید.

ولی کلا مجیدی حرفش را تکذیب میکند و میگوید من هم شاید بچه بودم همچین حرفی زدم، خلاصه اینکه کل کل بینشان ادامه دارد و هیچکدام از آنها هم زیر بار نمیروند.