تهران سیاه پوش –خاطره خیاط پرچم امام حسین-

آمدن محرم و سیاه پوش شدن کوچه ها محله ها. تکیه ها و دسته های امام حسین (ع) . همه شور و حالی دارد و همه تلاش میکنند که برای محرم آماده شوند . این کلیپ خاطرات و صحبت های کسانی هست که برای محرم آماده میشوند و پارچه های سیاه را طراحی و خیاطی میکنند. از زبان آنها میشنویم که: اصلا نمی توانند این کار را رها کنند و یکجور با این کار عجین شده اند. و از بچگی اسم امام حسین آماده در زندگیمان و به آن عادت کرده اند.

و یکجور دین هست که باید ادا کنند. و باز آقای دیگری میگوید: نوکری امام حسین یک حال دیگری دارد، چه در هیت و چه در پشت چرخ خیاطی. یک پیرمرد مو سفیدی بود که پارچه ای آورده بود که این پارچه را نمی شد دوخت از بس که نازک بوده است، پیرمرد میگفت هر جا رفتم گفتن نمیشود شما اینکار را بکنید، که گفتم نمیشود جنس پارچه مشکل دارد ، پیرمرد گفت تو بنداز زیر چرخ و بگو یاحسین میدوزد، زیر چرخ که رفت انگار دارم مخمل میدوزم خیلی قشنگ شد.