پشت صحنه جمعه های رادیو

سلام دوستان خوبم، کدام از شما اهل رادیو هستید؟ یا اینکه اگر خاطرتان باشد جمعه ها رادیو ایران را خیلی از ما گوش میکردیم که هنوزم که هنوزه برنامه های شادش را جمعه ها رادیو بخش میکند. سال ها هست که این برنامه پرطرفدار رادیو پخش میشود. این برنامه پشت صحنه جمعه ایرانی یا همان صبح جمعه با شما میباشد ، در ایوان شمس که قبل از محرم اجرا شد.

آقای توکل تهیه کننده این برنامه میباشد، به گفته آقای توکل این برنامه رادیو جمعه ایرانی دوازده سال است که اجرا میشود. آقای تبریزی یکی از هنرمندان عزیز در رادیو میگوید: هر هفته آیتم های آنها فرق میکند. نقش عبدلی را یادتون میاد؟ آقای انصافی عزیز که راجع برنامه میگوید: همیشه نقش عبدلی و اوستا در برنامه وجود دارد. خواننده محبوب صبح جمعه آقای افشین میباشد که میگوید، خوبیهای صبح جمعه به هنرمندان قدیم این برنامه میباشد و شادی بخشیدن به مردم و شنوندها. هنرمند عزیز آقای امامی میگوید: جمعه ایرانی در زندگی ام خیلی تاثیر دارد چون میخواهیم مردم شاد و بشاش باشند باید ما هم شاد باشیم.