تخریب یکی از عجایب هفتگانه طبیعت

آبی پهناور، سرزمین عجایب در زیر آب، 1500 گونه ماهی در آنجا زندگی میکنند.قدمت بعضی از سنگ های مرجانی به بیست میلیون سال پیش بر میگردد. اما کارشناسان محیط زیست نگران مرگ این دیواره در 20 سال آینده هستند. دیوید هانن عکس میگوید: به جاهای محبوبم که سالها پیش فیلمبرداری کردم سر زدم و دیدم همه آنها متروکه و خراب شده است.

یکی از تهدیدات بزرگ ذغال سنگ است، اسکله ها در طول ساحا گسترده شده اند تا پاسخگوی نیاز عظیم استرالیا به مواد معدنی باشند. استرالیا روزانه حدود یک میلیون تن ذغال سنگ صادر میکند و قسمت زیاد آن از دیواره بزگ مرجانی عبور میکند.تا چشم کار میکند کشتی های حمل ذغال سنگ دیده میشود . کارشناسان میگویند ایجاد راه برای عبور کشتی های بزرگ به دیواره های سنگ های مرجانی آسیب رسانده است. ولی صنعت ذغال سنگ میگوید که از جایش تکان نمیخورد.

مایکل راچ میگوید: تا زمانی که سایر مناطق از ما گاز ذغال سنگ بخواهد آن را تامین میکنیم. دیوار بزرگ مرجانی یک از با ارزش ترین گنج برای استرالیا میباشد که درآمد زیادی برای گردشگران دارد.