حرکات خنده دار گربه ها

حیوانات اهلی بعضی موقعها کارهای انجام میدهد که علاوه بر اینکه خیلی غیر منتظره هست بسیار خنده دار و جالب به نظر می آیند. حیوانات دارای هوش بالای هستند و کارهای جالبی از آنها سر میزند که گاهی باعث خنده ما میشود و خیلی خوبه در آن لحظه از آن ها فیلم بگیریم و بعدها ببینیم، و از همه کارهای جالب آنها کلا فیلم بگیریم و همه آنها را در کنار هم بگذاریم و یک فیلم کوتاه از شیرین کاری های آن ها داشته باشیم.

در این کلیپ می بینید که گربه ها چه کارهای جالبی انجام میدهند و یا بیچاره ها ناخودآگاه سوتی میدهند دچار دردسر میشوند. همه بیچاره ها چنان یک دفعه میترسند و به زمین میخورند که آدم دلش میسوزد. . گربه ها حیوانات لوسی هستند که خیلی دوست دارند مورد نوازش و توجه قرار گیرند و دایم آنها را نوازش کنند . گربه ها حیوانات جالبی هستند که اکثر آنها اهلی میباشند و خیلی ها دوست دارند آنها را در خانه نگه دارند. کلا علاوه بر اینکه لوس هستند ترسو هم هستند و با یک حرکت کلی کله پا میشوند.