مهمانی پر ستاره شهاب حسینی

برای اولین بار آقای شهاب حسینی عزیز فیلمی را ساختند که هم خودشان پشت صحنه هستند و هم روبرو صحنه و یک مهمانی باشکوهی ترتیب دادند که عوامل و دوستانشان را به این مهمانی دعوت کرده است. مهمانی با شکوه با هنرمندان عزیز و همسران گرامی آنها. در این مهمانی آقای محمد سمواتی تهیه کننده صحبت میکند و از همه مهمان ها برای حضورشان تشکر میکند.

و همچنین با همسر عزیز آقای حسینی صحبت میکنند، خانم حسینی میگویند که 17 سال با آقای حسینی زندگی میکند و با لطفی که همسرشان به او داشته یک نقش را برای او پسندیده است و او را به جلوی دوربین آورده است. فیلم زیبای ساکن طبقه وسط که بیشتر کارهای آن را خود آقای حسینی انجام داده اند. در این مهمانی فوتبالیست خوبمان آقای کریم باقری هم دعوت دارند که میگوید لطفی که آقای حسینی داشته است که او را هم برای فیلمش خواسته. به گفته همسر آقای حسینی این فیلم از 14 شهریور 92 کلید خورده است. امیدواریم این بازیگر عزیزمان همانطور که در بازیگری موفق است در کارگردانی هم موفق باشد.