همبازی شدن سگ ها با نوزادان

سگ ها حیوانات مهربان و با وفایی هستد. و صاحب خودشان را خیلی دوست دارند همچنین اعضای خانواده صاحبانشان را. در این کلیپ بازی سگ ها با نوزادان را میبینید که چگونه عاشقانه و دلسوزانه با آنها بازی میکنند و وقتی خنده های بچه ها میبینند بیشتر بازی میکنند و از حرکاتشان معلومه که حسابی خوشحال میشوند. بچه ها هم کلی ذوق میکنند با وجود همچین همبازی های خوبی.

در بعضی از قسمت ها میبینید کاملا سگ ها در کنار بچه ها خوابیدند و آرام در کنار هم دراز کشیدند. و در بعضی قسمتها که بچه ها از خنده قهقهه میزنند سگ ها یکم مکث میکنند تا بچه ها نفس تازه کنند دوباره شروع میکنند. ع

لاوه بر اینکه سگ ها مهربان هستند حسابی باهوش هم هستند. فکر میکنم والدین این بچه ها با خیال خیلی راحت بچه هاشان را به این سگ های باوفا میسپارند. این کوچلوها هم فکر کنم حسابی از چنین همبازی های بامزه ای خوشحالن و دوست دارند همیشه با این همبازی ها بازی کنند ، بخوابند، بیدار شن و... حتما این کلیپ جالب و بامزه را ببینید.