گلچینی از سوتی های صدا سیما

وقتی یک برنامه زنده و مستقیم باشد باید خیلی حواسشان را جمع کنند توپوق نزنند، اشتباه نگویند، و خیلی دقت های دیگر. حواسشان به حرفشان باشد. به گفته ها، خنده ها، اشیا اطراف ... کلا در یک برنامه زنده و مستقیم که خیلی سخت تر هست دقت باید خیلی بیشتر و دقیق تر باشد. برنامه ها قبلا بیشتر ضبط شده بود و میشد آنها را ادیت کرد ولی برنامه های الان بیشتر زنده هستند و تمام تلاش باید بشود که سوتی یا خطایی در آن صورت نگیرد.

این کلیپ که گلچینی از تمام سوتی های صدا سیما میباشد که بیشتر آنها در اخبار رخ داده است که گوینده هنگام سلام کردن سوتی داده است یا هنگام گفتن خبر. به هر حال مجری گری و گفتن اخبار کار ساده ای نیست مخصوصا اینکه در برنامه کاملا زنده باشد و تمام حواسش را باید در کل برنامه جمه کند به همه حرکات و گفتار طوری که همه کارها را به خوبی مدیریت کند . پس حتما این کلیپ جالب را ببینید و ببینید بنده خدا ها چگونه سوتی داده اند .