انگلیس در مدار رسوایی

توضیحات : واهمه از بررسی پرونده‌هایی که قرار نیست واکاوی شود.

معاون دیوید کامرون در اظهارنظری جنجالی بار دیگر توجه رسانه‌ها و افکار عمومی دنیا را متوجه این جزیره کرده است! تجاوز به 1400 کودک در 16 سال و یا معاون نخست وزیر انگلیس عنوان می‌کند طی سالهای 97 تا 2013 دست کم 1400 کودک در شهر "روترهام" قربانی لذت‌جویی شیطانی آنگلوساکسونی شدند.