مبارزه با تروریسم به سبک آمریکایی

836
30 آذر 1394

توضیحات : تنها ایالات متحده آمریکا می داند که تروریسم چیست و چگونه و چه زمان و در کجا جهت پرورش آن سرمایه گذاری کند، اما دیگر بازیگران یا اجرا کننده طرحهای آمریکا هستند یا آنکه در کنار آن ایستاده اند یا اینکه تنها ابزای جهت اجرای سیاستهای آمریکا هستند.

فیلمسبک آمریکاییتروریسمداعشتروریستعراق

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x