ایستادگی و روحیه بسیجی شرط پیروزی

توضیحات : کلیپ متن از بیانات ارزشمند و بصیرت بخش حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)در دیدار با بسیجیان استان کرمانشاه در مورخه 22 مهر ماه 1390 - موضوع : ایستادگی و روحیه ی بسیجی شرط رسیدن به پیروزی .