چرا مرگ بر آمریکا؟ | امام خامنه ای

توضیحات : بزرگترین علتی که باعث می شود ما نابودی آمریکا را از خداوند متعال درخواست کنیم و در این راه بکوشیم خصلت و خوی حیوانی این جماعت می باشد. در این کلیپ تصویری حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) به گوشه ای از سیاهه جنایات آمریکا اشاره می کنند.