طنز وهابی چه خبر؟ (قسمت هفدهم)

توضیحات : در این برنامه استراتژی قوی نظامی وهابی ها به تصویر کشیده خواهد شد.همان طور که می دانید مدتی است که وهابیت توانستن به ضرب زور و گلوله و جنایت مناطقی را تسخیر کنند اما مدیون هستید اگر فکر کنید که این پیشروی ها به خاطر دلارهای کشورهای عربی و کمک های تسلیحاتی و نظامی کشورهای غربی بوده است. بلکه همه این پیشروی ها به خاطر جهاد خود وهابیت و حرفه ای بودنشان در جنگ است. در این برنامه به حرفه ای بودن وهابیت در جنگ و سلاح بدست گرفتنشان اختصاص دارد.