بازگشت انقلاب یمن به مسیر اصلی

توضیحات : پیروزی بزرگ مردم رنج کشیده یمن ــ به رهبری «سید عبدالملک حوثی» ــ بر دولت وابسته این کشور را می توان بازگشت انقلاب یمن به مسیر اصلی و پیروزی دیرهنگام مردم این کشور در چارچوب "بهار بیداری اسلامی" در منطقه دانست.