کمدی سیاسی..

547
30 آذر 1394

توضیحات : چند ماه قبل تصاویر گفتگویی از دکتر ظریف دستاویزی شد برای متهم کردن گروه سازنده مستند من روحانی هستم به شنود تصویری. تصاویری که البته پیش از آن هم در دسترس عموم قرار داشت. اما اکنون آنچه یک بار پنهانی در گوش البرادعی گفته شد، بار دوم آشکارا اظهار شد. تا همه بدانند تاریخ دوبار تکرار می شود …


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x