خط قرمز معاونان روحانی با فتنه کجاست؟

توضیحات : معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست طی سفری که مورخه 1 مهرماه 1393 به قم داشت، در اقدامی تامل برانگیز به دیدار با شیخ یوسف صانعی که پیش از این به «شیخ فتنه» شناخته می شد رفت.

این دیدار از آن جهت مهم و غیرقابل قبول است که در اواخر سال گذشته نیز چنین دیداری از سوی اسحاق جهانگیری معاون ول رئیس جمهور ترتیب داده شده بود که نمایندگان مجلس به آن واکنش نشان داده بودند.