شیوه برخورد امام زمان (عج) با گناهکاران

توضیحات : گزیده ای از صحبت های حجت الاسلام والمسلمین مسعود عالی در برنامه تلویزیونی سمت خدا .

«پس از قرنها انتظار و تحمل رنج هاي فراوان سرانجام روزگار ستم و تاريكي به سرمي آيد و پرتو خورشيد سعادت نمايان گشته و حضرت مهدي (عج) كه با ياري خدا آثار ظلم و بيدادگري را از بين مي برد ظهور مي كند. حضرت جامعه بشري را چنان سامان مي دهد كه خشنودي خدا را در پي خواهد داشت.