ضرورت های اقتصاد مقاومتی

توضیحات : در چند سال اخير و با شدت گرفتن تحريم هاي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران با هدف متوقف كردن برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران، واژه اي جديد تحت عنوان اقتصاد مقاومتي به ادبيات اقتصادي و سياسي كشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد كشورمان مورد بحث قرار گرفته است. در واقع اقتصاد مقاومتي روشي براي مقابله با تحريم‌ها عليه يك منطقه يا كشور تحريم شده مي‌باشد. در شرايطي كه صادرات و واردات هيچ كدام براي آن كشور مجاز نمي‌باشد. اصطلاح اقتصاد مقاومتي اولين بار پس از محاصره غزه در سال ۲۰۰۵ كه ناتواني در امر صادرات امكان صادرات و در نتيجه كشت بسياري از محصولات كشاورزي را كاهش داده بود استفاده شد و ضوابط و معيارهاي حاكم بر مفهوم اقتصاد مقاومتي شناسايي گرديد.