مناجات «گریه می بارم من»

توضیحات : گریه می بارم من ز بس گنه کارم من / خجالت از احسان تو مهربان دارم من / یا حبیب الباکین / بنازم احسانت، عشق به مهمانت را / به خانه ات ره دادی عبد پریشانت را / یا قدیم الاحسان ... مناجات زیبا و دلنشین با خداوند سبحان با صدای امید روشن بین .