مذاکرات محتاطانه

توضیحات : وزیر امور خارجه کشورمان چندی پیش گفته بود ما به مذاکرات محتاطانه خوشبین هستیم. مردم ایران هم به تیم مذاکره کننده ما خوش بین اند و امیدوارند فرزندان این انقلاب محتاطانه پای میز مذاکره بروند.