خیانت رسانه‌ای در ماجرای «اسیدپاشی»

توضیحات : حادثه تلخ اسیدپاشی سوژه‌ای شد تا برخی از رسانه‌های معاند ضد انقلاب با مستمسک قرار دادن آن به تخریب چهره جمهوری اسلامی بپردازند. نکته قابل توجه در این حادثه ناگوار این است که برخی رسانه‌های داخلی نیز با همسو شدن با این رسانه‌ها به شعله‌های آتش این شایعات دامن زده‌اند. شایعاتی که به مساله حجاب به عنوان عامل اسیدپاش اشاره داشت.