حمایت از ولایت فقیه جرم آیت الله نمر

توضیحات : تیرماه سال گذشته نیروهای امنیتی عربستان به دنبال فرصتی بودند تا شیخ "نمر" روحانی سرشناس را بربایند و سرانجام وی را با چهار گلوله مورد هدف قرار داده و ربودند.

این روحانی اکنون از سوی دولت سعودی به اهدام محکوم شده است که این حکم با اعتراضات گسترده در داخل و خارج عربستان مواجه شده است.