اسید پاشی روزنامه شرق !

163
30 آذر 1394

توضیحات : هرچند ادب سیاسی این جماعت یکبار در عربده کشی های خیابانی بعد از انتخابات 88 به رخ مردم ایران کشیده شده بود اما حتی از آنان هم بعید بود که از نابودی زندگی دوقربانی اسیدپاشی اینگونه سوءاستفاده کنند.

فیلماسید پاشیروزنامه شرقانتخابات 88فتنهفتنه 88

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x