اسید پاشی روزنامه شرق !

313
30 آذر 1394

توضیحات : هرچند ادب سیاسی این جماعت یکبار در عربده کشی های خیابانی بعد از انتخابات 88 به رخ مردم ایران کشیده شده بود اما حتی از آنان هم بعید بود که از نابودی زندگی دوقربانی اسیدپاشی اینگونه سوءاستفاده کنند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x