سوتی عادل فردوسی پور در نود

وقتی برنامه تلویزیونی زنده باشد و خطا یا سوتی در آن داده بشود نمیشود جمعش کرد . برنامه ها قبلا بیشتر ضبط شده بود و میشد آنها را ادیت کرد ولی برنامه های الان بیشتر زنده هستند و تمام تلاش باید بشود که سوتی یا خطایی در آن صورت نگیرد. در این کلیپ که برنامه زنده نود میباشد با اجرای همیشگی و خوب عادل فردوسی پور یک سوتی کوچک در آن پیش میاید. آقای فردوسی پور که میخواهد به صندلی خودش تکیه بدهد صندلی به طرف عقب کشیده میشود و آقای فردوسی پور در حال افتادن هستند که خودش را جمع میکند. ولی خنده امان به او نمیدهد و کلا هر وقت سوتی در برنامه ایجاد میشود تنها کسی که خیلی میخندد خودش هست که برنامه را شادتر میکند و سوتی زیاد به چشم نمیاید. کلا ما بیننده ها وقتی سوتی این چنینی در برنامه زنده میبینیم زیاد نباید جا بخوریم چون برنامه زنده و مستقیم هست که نمیشود کاریش کرد ولی برای سوتی گفتاری خیلی بیشتر باید مراقب باشند. ولی سوتی های آقای فردوسی پور با خنده های خوبش به چشم نمیاید.