پاسخ به اظهارات حجاریان درباره عاشورا

توضیحات : آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نمازجمعه تهران در مورخه 16 آبان ماه 1393 با اشاره به اینکه فرهنگ عاشورا و اربعین و فرهنگ همه امامان معصوم و فرهنگ مقاومت بوده است ، گفت: طاغوت شاهنشاهی نیز می خواست فرهنگ عاشورایی را به فرهنگ تسلی بخش تبدیل کند.
آیت الله خاتمی افزود: برخی ها با تحلیل کاملاً نادرست می خواهند بگویند نهضت عاشورا خردورزانه نبود و بعد از اربعین خردورزانه شد و انقلاب ما نیز در حال عبور از عاشورا به اربعین است.