آموزش دوخت یقه مدل رگه دوزی

خیاطی یک هنر خوبی به حساب می آید که چه خوب هستش که خیلی از لباس های خودمان و اطرافیانمان را خودمان تهیه کنیم. وقتی این هنر را بلد باشیم فقط یک الگو و مدل از لباس میخواهیم ما بقیه را خودمان انجام میدهیم و بنا به سلیقه خودمان و اندازه ای که داریم برای خودمان لباس میدوزیم . این روزها خریدن لباس به سلیقه خودمان و اندازه خودمان سخت شده. پس خوبه که هنر خیاطی را بلد باشیم. در این کلیپ آموزش ساده یقه میباشد که مدل رگه دوزی هستش، و برای سارافون، بلوز و مانتو های جلو بسته و ... استفاده میشود. موارد مورد احتیاج هم صابون خیاطی، الگو، پارچه و متر میباشد. اندازه های مورد نظرمان را طبق الگو روی پارچه پیاده میکنیم. اندازه یقه هم باید بزرگ تر باشد. کسانی هم که خیاطی بلد نیستند میتوانند از کار ساده شروع کنند تا وقتی که دستشان راه افتاد دست به کارهای سخت تر بزنندف مطمیننا کسانی که علاقه به این کار دارنند میتوانند لباس های زیبایی برای خودشان و اطرافیانشان آماده کنند.