پایان فتنه در عاشورای 88

توضیحات : ظهر عاشورای 88 فراموش نشدنی شد، روزی که خط مقدم اختشاش فتنه دیگر نقاب از چهره انداخته و هویت واقعی خود را نشان داد.

به راستی میان عاشورای 61 هجری و روز دهم عاشورای 88 چقدر شباهت است.
ضد انقلاب و رسانه‌های غربی برای حرمت‌شکنی در روز عاشورای 88 زمینه‌سازی کردند که قلب‌های حسینی از این واقعه به درد آمده و عاشورای 88 نقطه‌ای برای لبریز شدن صبر ملت شد.