کوچلوی شیطونی که زن میخواد

بعضی وقت ها دختر پسر های کوچلو بهانه های میگیرند که عادی میباشد ، بعضی موقعها بهانه های جالب و خنده دار و بعضی موقعها هم بهانه های عجیب و غریب و خنده دار که آدم میمونه چجوری باید قانع و آرامشان کنندو بهانه های دست نیافتنی، وای که چه سخته آرام کردنشان و اینکه بگیم هنوز برای سن شما زوده این نوع بهانه ها را گرفتن. در این کلیپ یک آقا پسر کوچلو دوست داشتنی را میبینید که حساااابی بهانه جالبی را میگیرد که مادر بنده خدا مونده است چگونه جوابش را بدهد. پسر کوچلویی که فیلش یاد هندستان کرده و زن میخواهد و خیلی جدی و موثر به این بهانه اش که حتما باید انجام شود. زن خواستن و زن گرفتن در این روزها خیلی سخت شده است و اگر این آقا پسر گل هم در جریان سختی های گرفتن زن باشد کوتاه می آید. ولی در آخر گویا راضی میشود به دختری که مادرش به او معرفی میکنید ولی پسر بچه خیلی سریع میخواهد این کار عملی شود. و ابراز محبت که بوسیدن میباشد را سریعا از خانوم آینده اش بگیرد. حتما این کلیپ جالب و پسر شیرین را ببینید.