ردپای BBC‌ در برخی روزنامه‌ های داخلی

توضیحات : یکی از روزنامه‌های کشور در ویژه‌نامه خود به بررسی تحولات منطقه‌ای برداخته است اما وقتی آنرا ورق می‌زنیم در اولین صفحه آن نویسنده‌ای به چشم می‌خورد که مهره شناخته شده بی بی سی فارسی به حساب می‌‌آید.
این عنصر آلوده رسانه‌‌ای در انگلیس حالا پایش به روزنامه داخلی باز شده و تحلیل‌های دسته چندم انگلیسی‌اش را در صفحان آن منتشر می‌کند.