گربه های ماساژور

حیوانات اهلی بعضی موقعها کارهای انجام میدهد که علاوه بر اینکه خیلی غیر منتظره هست بسیار خنده دار و جالب به نظر می آیند. حیوانات دارای هوش بالای هستند و کارهای جالبی از آنها سر میزند که گاهی باعث خنده ما میشود و خیلی خوبه در آن لحظه از آن ها فیلم بگیریم و بعدها ببینیم، و از همه کارهای جالب آنها کلا فیلم بگیریم و همه آنها را در کنار هم بگذاریم و یک فیلم کوتاه از شیرین کاری های آن ها داشته باشیم.در این کلیپ گربه های شیطون و بامزه ای را میبینید که ماساژور هستند و حیوانات بزرگ تر را ماساژ می دهند. به حرکت دست و پای آنها اگر نگاه کنید انگاری کاملا این هنر ماساژ دادن را دارند انجام میدهند و حیوان بزرگتری که در زیر دست آنها هست کاملا این ماساژ را حس میکند و خستگی در میکند. بعضی موقعها حیوانات انقدر هوش خودشان را به کار میبرند و کاملا از آدمها کارهای آنها را یاد میگیرند و گویی استفاده میکنند. مخصوصا حیوانات خانگی که با آدمها زندگی میکنند فقط کافی است به حرکت آنها توجه کنیم .