از توپخانه تا پدر موشکی سپاه

353
30 آذر 1394

توضیحات : حاج حسن طهرانی مقدم رفت، با رفقایی که دوشادوش او از کلمه خواستن و خودباوری دانشگاه ساختند. رفت در حالی که مطمئن بود و می دید موشک هایش قلب دشمن را نشانه رفته است ...

فیلمسپاهارتشموشکجنگدفاع مقدس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x