فرق امتحان دادن دخترها و پسرها

عین حقیقته. خانم ها وقتی امتحان دارن کلا روی برگه دراز کشیدند و هیییچ اطلاعاتی در مورد امتحان به هیچکس نمیدهند، اصلا کمکی هم به بغل دستی بدبختش که تو سوال مانده هم به هیچ وجه نمیکنند. برگه تا آخر پر پر میکنند حتی یک "و" هم جا نمیگذارند بعد مجددا هم از مراقب برگه جدید میخواهند که ادامه جواب را در آن بنویسند. حالا اینکه شب یا شب های قبلا برای آماده شدن امتحان چی ها به سرشان آمده بماند، از 4 صبح تا 4 صبح فرداش یکسره در اتاق و مشغول درس خواندن. در آخر هم امتحان که میپرسید از آن ها امتحان چطور بود میگویین واای بد بود، هیچی ننوشتم. فقط آن نمره 20 آخر یا خیلی نمره پایین 18.75 معلوم نیست مال چه بنده خدایی هست. ولی حالا آقایان. خیلی راحت بدون هیچ استرس. نهایتا این یکی به آن یکی تماس میگیرد میگویند فردا امتحان از کجاست؟ آن یکی هم میگویید مگه فردا امتحان داریم؟؟ خلاصه اینکه نمیفهمند امتحان از کجا تا کجا هست، تشریف میروند برای امتحان. یک امتحان گروهی همه باهم میدهند. در آخر هم میگویند امتحان خوبی بود ولی نمره ها همه باهم که جمع شود 10.25 میشود ولی امتخان شاد و خوبی هست