ضرب المثل زدن جالب آلن ایر

که وقت از او می پرسند که ضرب المثل معروف و مورد علاقه شما چیست او می گوید خیلی از ضرب النثل ها موردعلاقه من هستند که من 17- 18 کتاب خوانده ام و دارم که پر از اصطلاخات و ضرب المثل ها است که می گوید که نمی توانم آنهایی که عالی هستند را بگویم چون چاله میدانی هستند و یعنی در واقع کسر شعن است که یک دیپلمات امریکایی این چنین حرف بزند و لی وقتی دوربین خاموش شود بهتان می گویم که یک چیزی تازه شنیدم که مورد علاقه من نیست وولی برایتان می گویم

این دیپلمات امریکایی می گوید که چند روز پیش صحبت می کردم و یکی بجای اینکه بگوید ولش کن می گوید که وللش ! که می گوید واقعا یعنی چی وللش خیلی جالب هست که این فرد لهجهه بسیار خوبی دارد و خیلی نیز معروف است که واقعا فرهنک ایرانی و پارسی حرف زدن خودمان را باید حفظ کنیم و امروزی خیلی همه اصطلاحات دارند جای خود را به کلمات بی معنی می دهند که اصلا برای ما خوب نیست