روش خنده دار پاسخگویی به مشتریان

864
30 آذر 1394

امروزه پشتیبانی ها خیلی سخت شده به طوری که برای یک کاری که پولش را نیز داده ایم مانند اینترنت مخابرات وقتی قطع می شود به آنها زنگ می زنیم که جواب بدهند که یا تلفن را بر می دارند و قطع می کنند و یا صف انتظار نیم ساعت می شود که تازه بعد از نیم ساعت انتظار قطع می کنند و یا گاهی هم می گویند که شماره را بدهید و مشکل را بگویید تا با شما تماس بگیریم ولی بعد از یک سال هنوز هم تماس نمی گیرند و سرکار می گذارند

برای این جور مواقع یا باید کلا بی خیال درست شدن باشیم و یا اگر هم درست می کنیم خودمان دست به کار شیم و از سرویس ها پشتیبانی کمک نخواهیم که مانند همین گارانتی های مختلف شده که یا باید وسیله جوری خراب شود که با یک فوت درست کنند و آن هم کلی قسمت بگیرند و یا اینکه همیشه تقصیر خود مشتری است و پولی که در رابطه به گارانتی گرفتند شامل حال ما نمی شود!معصلی است این پشتیبانی ها


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x