هنر نمایی فوق العاده زیبا با استفاده از شیشه نوشابه

در این ویدیو 4 نفر را می بینیم که با استفاده از تعدادی شیشه نوشابه در جعبه بسیار زیبا و فوق العاده می نوازند که این ویدیو نمی دانم در ترکیه هست یا نه ولی می دانم که اهنگ ترکیه ای تارکان هست که با این شیشه های نوشابه می نوازند و بسیار جالب است

خیلی ها هستند که به طور گروهی کار می کنند و هدف مشخصی دارند و به همین دلیل برای رسیدن به هدفشان تلاش می کنند و همیشه موفق می شوند که این افراد نیز از این گروه هستند که مشخص است برای این کار زیاد تمرین کرده اند تا این گونه موفق شده اند و به همین دلیل است که می توانند به این خوبی بنوازند و نظر هزاران نفر را جلب کنند که اگر کسی بخواهد با کمترین امکانات و حتی وسایل دور ریختنی می توانند این کارها را انجام دهند که این کار باعث شده با شیشه های نوشابه بنوازند و موفق شوند که شما هم تمرین کنید که حتما و یا بهتره بگویم که شاید بتوانید اینجوری بنوازید