اخر خنده

ین کلیپ هم یک کلیپ طنز می باشد که کارگران و بناهای عزیز زحمت آن را کشیده اند و در اوقات فراغت خود و در هنگام خستگی در کردن خود چای می خورند که این چای چای اتیشی است و با خوردن این چای شخصی که پشت سر او است از در می دود و می رود که در واقع خستگی این فرد است که از بدنش در می رود و شخص فیلمبردار می گوید چی بود و این کارگر نیز می گوبد خستگیم بود که در رفت که برای این تبلیغ خیلی سوژه ها در آمده و خیلی جوک ها و این نشان می دهد که تبلیغ خلاقانه و جالبی بوده که طرفداران بسیاری داشته و مورد استقبال قرار گرفته

بعضی از تبلیغات هستند که هیچ وقت از ذهن ادم بیرون نمی روند که همیشه این تبلیغ ها باعث می شود که در ذهن ها بماند که حالا به دلیل های مختلف می تواند باشد که یا خلاقیت و یا تبلغ های حدید و یونیک که در هیچ حای دیگری صورت نگرفته و یا شاید هم به دلیل بی مزه بودن !