نادر در انلانتان خنده دار

590
30 آذر 1394

یک رفیقی داشتیم که اسمش کوروش بود که حالا نمیدانیم جودو بازی می کرد تکواندو بازی می کرد خلاصه نمیدانیم چه ورزشی بود و این دوستمان رفت اتلانتان که اتلانتان برای خارج است که حالا این رو هم دقیقا نمیدانیم که هند هست یا خارج هس و یا کجاست دقیقا که حالا کار نداریم و بلاخره رفت خارج که ما بهش گفتیم فرامرز ما رفیقمان کوروش بلند شه بره انلانتان و ما اینجا بشینیم پس مرام و معرفت چی میشود و ما هم باید برویم

که بلند شدیم و رفتیم ترمینال هارج از شهر و بلیط گرفتیم با اتوبوس چون اون موقع که هواپیما نبود و شما هم بی خیال نتیجه بشید چون رفیقمان هست و گناه دارد که فقط کمی زیر چشمش کبود شد که حالا گیر ندهید چون دقیقه ای هم از حال رفت ولی خوب بازی کرد و فرامرز احساساتی کوروش رو بغل کرد و حالا گریه کی گریه که اشک بدنش خالی شده بود که بهش سرم وصل می کردند که اب بدنش دوباره بیاد سر جاش که خودش بر می گردد به خرمشهر با این لهجه شیرینش


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x