طنز نیم وجبی

1,135
30 آذر 1394

این نام برای همه ما اشناست چون ما نیز موقعی بود که نیم وجبی بودیم که وقتایی که تو خلوت بودن خودمان به عکس هایمان نگاه می کنیم و گاهی باورمان نمی شود که چقدر زود بزرگ شدیم همان زمان هایی که در خانه هیچ کاری بجز خرده فرمایش ها نداشتیم و تخس و شیطون بودیم و وقتی می نشستیم یا می خوابیدیم همه کیف می کردند و می گفتند آخیش

شیشه ها را می شکستیم و زنگ می زدیم و در می رفتیم و اتش به پا می کردیم که خیلی ها نیز بودند که واقعا از دیوار راست بالا می رفتند و عده ای نیز همیشه خجالتی و ساکت بودند که همیشه هم سرشان کلاه می رفت وو خیلی ها الان بزرگ شدند و دوست دارند به دوران کودکی خود بر گردند که این ویدیو گوشه هایی از شیطنت های کودکی را نشان می دهد و آن را به صورت طنز بیان کرده که یاد نیم وجبی خودمان می افتیم همان وقتا که هیچ کس از دستمان اسایش نداشته و خیلی شر و شیطون بودیم ولی عوضش دلمان پاک بود


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x