دعوای سگ و خروس

دعوای سگ و گربه را همه شنیده ایم ولی دعوای خروس و سگ یک دعوای جالب دیگر است که در این ویدیو می توانید ببینید به نظر شما یعنی واقعا این سگ نمی تواند این خروس را بزند یا دارد شوخی می کند که به نظر من سگ به دلیل مهربانی بسیار زیاد نمی خواهد این خروس را بخورد چون واقعا خروس را می تواند براحتی مهار کند ولی حتما می خواهد بازی کند و فرصت دوباره ای به خروس بدهد

ولی در این ویدیو خروس نیز بسیار وحشی است و قصد دارد واقعا سگ را بزند که سگ فقط کاکل خروس را می گیرد و بعد از مدتی رها می کند که انگار می خواهد به او بفهماند که بس هست من میتوانم تو رو بزنم ولی نمیزنم و بیا با هم دوست باشیم که خروس متوجه نمی شود و از انجایی که سگ ها با هم دعوا می کنند متاسفانه دم این سگ را بریده اند که موقع دعوا کنده نشود ! چه فرقی می کند که چه موقع دعوا کنده بشود و چه همینجوری مهم اینه که سگ اذیت نشود که می شود