اولین حمله امریکا به داعشی ها

1,609
30 آذر 1394

بالای تپه ها نیروهای کرد سوری را می بینیم که مدت هاست در مقابل نیروهای دولت اسلامی در همین منتطقه مدت هاست که می جنگند و جنگ تپه به تپه ادامه دارد و بین همین تپه ها ست که در ویدیو می بینید و برای گرفتن همه تپه ها می جنگند که دیروز نیروهای دولت اسلامی توانسته بودند خودشان را به همین لبه مرز ترکیه برسانند

اما نیروهای ککرد سوری توانستند انها را کمی به عقب بکشانند و اما نبرد هنوز ادامه دارد که اهمیت این تپه ها در این است که فاصله چندانی با کوبانی ندارد ولی اگر این تپه ها به دست داعشی ها بیفتد احتمال سقوط کوبانی و مدیریت آن با داعش ها می افتد

روستاهای کرد نشین در سوریه نیز دست داعشی ها افتاتده که الان نیز مقر آنجاست که فاصله چندانی با کوبانی ندارد و همین باعث شده بعضی ها برای خودشان مکان اکن تری دست و پا کنند تا این جنگ را ببینند و علیه کردی ها شعار می دهند و این باعث میشود که تیر اندازی های از آن طرف شروع شود


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x