چپه شدن سه چرخه

اصولا افراد برای در امد زایی خیلی از کارها می کنند که به ضرر خودشان تمام می شود که قدیم افراد در جلوی تاکسی همیشه 3 نفری می نشستند و این باعث می شد که حواس راننده پرت شود و جایش تنگ شود و همین امر باعث تصادفات و خسارات فراوانی برای افراد می شد که در اثر تصادف نیز افراد بیشتری مجروح و یا کشته می شدند که این یک قانون شد که هر کس حق دارد در هر ماشین 2 نفر در جلو قرار بگیرند وبیش از آن باید جریمه بپردازند

یا حتی در وانت ها نیز به قدری بار می زنند که این ماشین می شکند و یا نمی تواند ببرد و یا انقدر باز بزرگ و بد بار است که نصف بیشترش از کابین ماشین به بیرون می اید و خطرات بسیاری جدی را در پیش خواهد گرفت که در مورد الاغ ها و حیوانات بیچاره نیز همین حرکات را می کنند که به قدری سنگین است که الاغ در بالا می ماند و بار ها می ریزند که همه حساراتی را در پی دارند