پارکور

پارکور یکی از ورزشهاست که به فرانسوی به معنی حرک و جابجایی است و پارکور فقط حرکت نیست که این حرکات یکسری قانون های خاصی نیز دارد که هدفمند هستند و بسیار هم سخت می باشد و به تمارین زیادی نیاز دارد که لازم نیست حتما همه حرکات سریع باشند مهم این است که حرکات به درستی انجام شوند و درجای خود باشند و حتما هم بدون اسیب دیدگی باشند که در ابتدای کار ممکن است اسیب زیادی به ما وارد شود که این اسیب ها ممکن است در اوایل جدی باشد ولی به مرور زمان کلا بدون اسیب باید این کار را انجام داد که به اندامی لاغر و فرض و با استعداد نیاز است

به افرادی که این حرکات را انجام می دهند و در زندگی خود بهره می گیرند تراسور می گویند .پارکور از ابتدا وجود داشته است که پارکور توسط یک سرباز فراری در فرانسه اختراع شد که وی در حال تعقیب و گریز بود که این کار توسط فرزند او ادامه پیدا کرد و همه عمرش را صرف این کار کرد و به اموزش پرداخت