خندیدن نی نی با حباب

کودکان بسیار بامزه و شیرین هستند و مخصوصا با کارهای کوچک خندیدن آنها باعث شادی همه ما نیز می شود که این مادر از کودک خوش خنده خود فیلم می گیرد و برایش حباب ها را فوت میکند و سگ خانواده نیز به آن مادر کمک می کند برای خنداندن بیشتر این کودک که همه حباب ها به سرعت می خورد که این کودک بیشتر به کار این سگ می خندد که واقعا هم خنده دار است و بسیار جالب

سگ ها با اینکه موجودات نجسی در ایران هستند ولی در کشورهای دیگر این حیوانات بسیار مفید هستند و و کاربردهای بسیاری دارند و باعث کمک خیلی ها هستند که درسته که این سگ های زیبا توسط گروهی در ایران نیز بزرگ می شوند و به گشت و گذار می پردازند ولی متاسفانه این کار غیر قانونی است و حتی اگر سگی را در خیابان ببینند می کشند و به همین دلیل سگ ها گاهی وحشی می شوند چون می بینند که هم نوع خودشان توسط انسان ها کشته می شوند و این اصلا خوب و قشنگ و اسلامی نیست