گزارش CNN از مرد اسرار آمیز ایران

سی ان ان در این گزارش تأکید کرد: "در هفته‌های اخیر ارتش عراق دستاوردهای مهمی را علیه عناصر داعش به دست آورد، و تمجید و تعریف‌هایی هم از برخی مغزهای نظامی مانند ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس مطرح شد. پس از دستاوردهای اخیر ارتش عراق و بیرون راندن عناصر داعش به خارج از شهر جرف الصخر، برخی رسانه‌های ایرانی و سایتهای خبری عراقی اشاره کردند که سلیمانی مغز متفکر این پیروزی بود."