سگ همه کاره

سگ ها علاوه بر باوفا بودن که ویژگی بارز آنها بسیار باهوش نیز هستند و در واقع از کار کردن لذت می برند و اگر کسی نباشد که برایش کار کنند و باهاش بازی کند بی کار باشد ناراحت و خسته می شود که البته سگ این ویدیو بسیار با همه سگ ها فرق دارد به این صورت است که همه کارهای خانه را انجام می دهد که یعنی یک کارگر در تهران برای انجام این امور حداق در روز 100 تومان را می گیرد

این سگ نون را می گذارد تست شود و برای صاحبش می اورد ولی تصور کنید که نون را می گیرد در دهان خود و می اورد !و با دهان خود از جارو برقی کوچک استفاده می کند برای جارو کشیدن منزل و همچنین دستمال کشیدن زمین و همچنین به صاحبش حوله را می دهد و منزل او را گرد گیری می کند و برایش نامه ها را از پست می اورد و اگر لکه ای روی زمین باشد آن را سریع با دستمال و با فشار دست هایش پاک می کند و در نهایت هم اشغال ها رو در بیرون می گذارد