طراحی از خردسالی تا کهنسالی

نقاشی یکی از هنر های زیبایی است که نیاز به تمرین دارد و استعداد می خواهد ککه در این ویدیو یک نفر از خردسال تا کهنسالی چهره ای را نقاشی می کند که بسیار زیبا و چشم نواز است که یکی از طبیعی ترین نقاشی ها یی است که تاکنون دیده اید که با یک بیس صورت این نقاشی را از خردسالی می کشد و همان صورت را به جوان و پیر تبدیل می کند و فقط کمی روی موهای فرد تغییر ایجاد می کند که این تغییر بسیار زییباست و تغییرات جزئی نیز روی صورت این عکس ایجاد می شود که واقعا باید دید

نقاشی یکی از بارزترین هنرهاست که بسیاری هستند ه این هنر را خدادادی دارند و گاهی نیز افرادی به هیچ وجه این هنر را ندارند و هرکاری می کنند نمی توانند نقاشی کنند که به حوصله و خلاقیت نیز احتیاج است که افرادی که خلاق تر هستند و حوصله بیشتری دارند کار تمیزتر و زیباتری نیز خواهند داشت که در این ویدیو مرحله به مرحله این نقاشی را می کشد که به راستی چه زود دیر می شود